Elementproduksjon

Elementproduksjon - kortare byggetid, betre kvalitet
Ved vår eigen elementfabrikk i Florø blir ytterveggane bygd innandørs, før huset blir montert på byggeplass i løpet av 3-4 dagar. Dette sikrar ein tettast mogleg konstruksjon, samstundes som innreiinga kan starte raskt. Resultatet er eit hus med høg kvalitet og kort byggetid.Adresse: Fjordgata 5
Telefon: 57 75 79 80
Mobil: 911 08 640
E-post: kjell@fanevik.no
Internett: www.fanevik.no

Kontakt

Fanevik Bygg As
Fjordgata 5
Telefon: 57 75 79 80
Mob.tlf: 91 10 86 40