Frå draum til heim

Når du skal realisere husdraumen, er det viktig å velje ein byggmeister du kan stole på. Ein som ikkje berre ordnar alt du har tenkt på, men også det du ikkje visste måtte gjerast. Med Fanevik Bygg har du gjort det riktige valet!
Fordi Fanevik Bygg er medlem av Mesterhus, har du som vår kunde tilgang til ein av dei største og mest varierte husbøkene i marknaden. Her finn du hus i alle stilarter, som dessutan er tilpassa dei nyaste krava til energiforbruk og inneklima.

Mesterhusboka er først og fremst ei kjelde til inspirasjon. Fanevik Bygg kan sjølvsagt tilpasse huset etter dine ønskjer og behov. I samarbeid med lokale arkitektar, kan vi teikne og '' skreddersy'' ein bustad med ditt personlege preg.
Fanevik Bygg hjelper deg heile vegen - frå idé til ferdig hus. Vi viser deg kva som er mogleg og bygger huset akkurat slik du vil ha det - både med omsyn til hustype, planløysingar og detaljar. Saman gjer vi husdraumen verkeleg!

Vil du vite meir om hustypane du kan velje i? Gå inn på www.mesterhus.no

Kontakt

Fanevik Bygg As
Fjordgata 5
Telefon: 57 75 79 80
Mob.tlf: 91 10 86 40