Om oss

• Våre høgt kvalifiserte prosjektleiarar, byggeleiarar og håndverkarar sikrar god framdrift og topp kvalitet gjennom heile prosessen
• Vi har stor kunnskap om og lang erfaring i den lokale marknaden, og kan vise til mange spennande referanseprosjekt
• Gjennom vårt samarbeid med utvalde arkitektar, gir vi deg stor fleksibilitet i utforming av din nye bustad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Fanevik Bygg As
Fjordgata 5
Telefon: 57 75 79 80
Mob.tlf: 91 10 86 40